Hópastarf

Í hópstarfi er unnið eftir starfsáætlun sem starfsfólk er búið að undirbúa á starfsdögum, starfsmannafundum og undirbúningstímum. Áætlunin nær yfirleitt frá hausti og fram að jólum og svo aftur frá áramótum og fram á vor. Í þessari áætlun er eitthvað sérstakt verkefni tekið fyrir eins og "Ég og líkaminn" og "Ég og umhverfið". Markmiðið með hópstarfinu er að fræða börnin í gegnum leik og starf þar sem þau vinna í aldursskiptum hópum og alltaf með sama starfsmanninum.

Tákn með tali

Í leikskólanum vinnum við með TMT (tákn með tali). Tákn með tali er tjáningarform sem er ætlað heyrandi fólki sem á við mál- eða talörðugleika að stríða. Það byggist á sambandi af látbrigðum, táknum og tali. Með látbrigðum er átt við látbragð og svipbrigði sem yfirleitt eru sýnd um leið og táknin eru gerð og undirstrika þannig merkingu þeirra. Öll börnin fá sitt eigið tákn og fá að velja það sjálf ef þau geta.

Afmæli

Afmælisdagar barnanna eru haldnir hátíðlegir í leikskólanum. Börnin halda upp á afmælið sitt með því að bjóða börnum á deildinni annað hvort upp á popp eða ávexti, að ósk afmælisbarnsins. Afmælisbarnið fær kórónu og fáni Barnabæjar er dreginn að húni, barninu til heiðurs.

Útskrift

Sérstakur útskriftardagur er haldinn á Barnabæ fyrir þau börn sem eru að fara í grunnskólann. Börnin fá sérstakt viðurkenningarskjal og möppu með verkefnum sem þau hafa unnið í skólahóp. Sungin eru nokkur lög fyrir gesti og á eftir er boðið upp á veitingar.

Verðandi grunnskólabörn fara einnig í útskriftarferð vorið sem þau hætta. Síðustu ár hefur verið farið í veiðihúsið Steinkot í Vatnsdal. Farið er eftir hádegi frá leikskólanum og komið heim eftir hádegi daginn eftir. Ýmislegt skemmtilegt er gert í ferðinni s.s fjallgöngur, heimsókn á sveitabæ og margt fleira.

Undirbúningur starfsins á Barnabæ

Skipulagt starf innan leikskólans krefst mikillar vinnu. Leikskólakennarar og deildastjórar eiga undirbúningstíma innan síns vinnutíma þar sem starfið er skipulagt. Deildarstjórafundir eru haldnir einu sinni í viku og eru starfsdagar þrír á haustönn.

Óhöpp/Slys/Tryggingar

Í stórum barnahópi geta alltaf orðið óhöpp eða slys. Ef slíkt kemur fyrir höfum við strax samband við ykkur eða förum með barnið á Heilsugæsluna ef þess þarf. Við viljum benda ykkur á að öll börn eru tryggð hjá Blönduósbæ meðan þau dvelja í leikskólanum og er sjálfsábyrgð foreldra 12.000 kr.

Veikindi barna

Ef barn er með hita eða líður illa af einhverjum ástæðum er best að halda því heima. Í leikskólanum er barnið undir mun meira álagi í stórum hóp og er því betra að leyfa því að vera heima í rólegheitum. Best er að barnið sé hitalaust heima í að minnsta kosti einn til tvo sólahringa eftir veikindi.

Ef barn er með bakteríusýkingar þarf það að vera heima í að minnsta kosti einn sólahring frá því að lyfjagjöf hefst.

Athygli er vakin á því að lyfjagjafir í leikskóla heyra til undantekninga en í þeim tilfellum sem þær eru nauðsynlegar er farið fram á skriflega staðfestingu frá lækni um að lyfjagjöf sé barninu nauðsynleg þann tíma sem það dvelur í leikskólanum.

Leyfileg innivera barna eftir veikindi er hámark 2 dagar.

Ef barnið kemur ekki í leikskólann vegna veikinda eða annarra ástæðna, þá vinsamlegast látið okkur vita.

Foreldraviðtöl

Boðið er upp á foreldraviðtöl einu sinni á ári, í febrúar og mars. Foreldrar geta fengið viðtöl þess utan ef þörf er á.

Einnig er sent út kynningarefni að hausti þar sem starf leikskólans er kynnt, farið er yfir deildarnámskrár og skóladagatal.